NOGLE AF DE METODER JEG BENYTTER

DEFINITION AF MÅL
Hvad skal der helt konkret til for at være tilfreds med en given præstation?

DYBDEAFSPÆNDING, VEJRTRÆKNINGSØVELSER OG OPMÆRKSOMHEDSTRÆNING:
Jeg guider til mental og kropslig opmærksomhed og afspænding, hvilket øger indlæringsevne og forandringsparathed. Jeg giver hjemmeopgaver i form af varieret opmærksomhedstræning. Disse øvelser giver ved jævnlig brug kontakt til det kreative lag, ro, integritet og mental styrke og klarhed.

VISUALISERING - FREMTIDSERINDRING
Kinæstetisk, auditiv og visuel genkaldelse af tidligere succesoplevelser lægges i en forestilling om en fremtidig begivenhed som f.eks en optagelsesprøve. Væsentlige dele af hjernen kender ikke forskel på forestilling og virkelighed. Ved at koble aftrykket fra en tidligere positiv oplevelse (eller en forestillet idealtilstand) med en kommende potentiel utryg situation, kan man påvirke hjernens måde (sympatiske nervesystem) at reagere på i den fremtidige situation. Neurologisk hænger det sådan sammen, at visualiseringer stimulerer venstre del af præfrontal kortex, som står for bl.a motivation og dæmpning af amygdala (en del af kamp, frys flugt respons). De beskyttelsesmekanismer som automatisk træder i kraft, når vi oplever noget nyt potentielt truende, bliver altså hæmmet af visualisering, samtidig med at motivationen øges. En lystbetonet motivation – hen imod en god oplevelse.

SELF TALK / AFFIRFATIONER
Vi har alle sætninger/ overbevisninger, der styrer os og mange gange ubevidst. F.eks. "jeg bliver aldrig god nok". Sætninger der er opstået på et tidligere tidspunkt i vores liv, og som nu bare er et uhensigtsmæssigt ekko, som spærrer for flow, energi, selvtillid m.v. Ved at blive opmærksom på dem og skabe sætninger der har modsat mening, kan man lave nye neuronbaner i hjernen, så vi på sigt får adgang til nye autosætninger, som i stedet for stimulerer selvtillid, flow og styrke. Det tager 14- 30 dage med 5-10 minutters træning hver dag at oprette et nyt vedvarende positivt neuronspor.

 

Back to top