MENTALTRÆNING

Hvor coaching i udgangspunktet er en bevidstgørelsesproces, består mentaltræning i højere grad af en række værktøjer, som forbereder de mentale processer til optimal performance i bestemte situationer. Performance, præstationer, foredrag, taler, auditions, eksaminer, vigtige samtaler, opnåelse af mål m.v.

I mere end 20 år har man benyttet mentaltræning, bl.a intensivt i sportens verden, for at sikre størst mulig succes for de udøvende. De benyttede teknikker er velegnede på alle områder, hvor mennesker står over for at skulle præstere 110% i en given situation se f.eks. listen til venstre.

HVAD ER DET MENTALTRÆNING KAN?

Med forskellige mentaltræningsteknikker mobiliseres fokus, målrettethed, balance mellem ro og parathed, selvtillid, styrke, integritet, mod, klarhed og flow. Ingredienser der sikrer en tilfredsstillende performance.

MENTALTRÆNING OG HJERNEN!

I hjernen findes en struktur kaldet amygdala, der er et vigtigt lager for hjernens følelsesmæssige hukommelse, især hvad angår frygt og ængstelighed.
De sanseindtryk vi bliver udsat for bliver bearbejdet i 2 hastigheder. Amygdala modtager sansninger hurtigere end den fornuftige, logiske del af hjernen og kan i situationer, der opleves truende, spamme hjernens øvrige kommunikation for at lade den hurtige underbevidsthed overtage styringen. Kamp, flugt, frys.

Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at amygdala vågner, når vi skal til at præstere noget vigtigt, – og hvor der egentlig ikke er reel fare på færde.

Forskningen viser, at visualisering (fokuseret og styret positiv forestilling om fremtiden og mentaltræning) stimulerer venstre del af præfrontal cortex. Effekten er, at motivationen øges og amygdala hæmmes.

 

Back to top