NÅR KONFLIKT RAMMER

Når vi oplever uoverensstemmelser, vil de fleste af os gerne høres for vores synspunkter og ønsker og forstås. Mærker vi os pressede eller ramt, får vi ofte sagt tingene på måder, der blokkerer for indlevelsen fra modparten, og det hindrer samtidig den kvalitet af kontakt, der skal til, hvis vi skal løse problemet på en fredelig måde, hvor der tages højde for alles ønsker.

Når konflikter opstår, bliver vi mange gange fanget ind af tanker om, hvordan ting burde og skulle være og af tanker, som prøver at overbevise os om, at der er noget galt med situationen, modparten eller os selv. Alt sammen et udtryk for at vi er ramt på det personlige plan, at noget rigtigt vigtigt er i spil, og at vi har ønsker og drømme for vores liv, som lige nu ikke er opfyldt.

I konflikter eller spændte situationer har begge parter ofte på samme tid brug for indlevelse og empati, forståelse, at blive lyttet til, anerkendelse, respekt m.v. Som part i konflikten er vi fyldt af vores egne tanker og eget følelsesliv og formår sjældent at være der med den anden.

Derfor kan én udefra, som tilbyder indlevende opmærksomhed og fokus på meningen af det sagte, virke som en katalysator for en proces hvor parterne efterhånden igen bliver i stand til at lytte med indlevelse og opnå en gensidig oprigtig kontakt. En kontakt af en sådan kvalitet, at parterne oplever villighed til at søge efter de løsninger, der tjener alle.

Mit arbejde med processen Compassionate Communication siden 2004 har gjort det ganske tydeligt for mig, at når vi er taget af frustration, smerte, afmagt og vrede, så kan en oplevelse af indlevelse / empati skabe en forandring i den følelsesmæssige tilstand hen imod klarhed, mere energi, motivation, håb og tillid samt en fornyet evne til at indgå i konstruktiv dialog med modparten.

Empatisk nærvær eller indlevende opmærksomhed har for mig ikke noget med ord at gøre, det er en måde at være tilstede på, hvor jeg er fuldt ud med den, der sidder over for mig uden at have en bestemt plan eller retning. Mine egne ideer og holdninger bliver stillet i entréen, så der kan være 100% ikke dømmende opmærksomhed på den, der sidder overfor.

 

Back to top