FACILITERET DIALOG

Er du røget uklar eller i konflikt med f.eks. parter. eks. partner, kolleger, familie, venner, naboer mv. er Faciliteret Dialog en relations-genoprettende proces, som med garanti bidrager til en forandring i situationen.

I fastlåste konflikter og mistrivsel i nære relationer kan det være en stor hjælp at få én udefra til at facilitere en genoprettende proces på en måde, hvor begge parter mærker sig trygge og i gode hænder.

Faciliteret Dialog genopretter relationer og tillid og giver parterne mulighed for at udforske konflikten til bunds og finde de løsninger, der er tilfredsstillende for alle. Faciliteret Dialog er baseret på frivillighed, fordi tvang blokerer for den ønskede virkning og strider mod mine værdier.

At arbejde med konflikter er for mig at støtte op om en genoprettelse af relationer og etablering af en kontakt af høj kvalitet mellem parterne. En kontakt som indeholder tillid, evne til indlevelse, gensidighed, respekt, villighed til åbent at afsløre, hvad der foregår i parterne selv (reaktioner, værdier, følelser og behov) og villighed til at lede efter de løsninger, der møder begge parters behov.

En stor del af det at genoprette relationer handler om, at alle parter får sagt det, de har på sinde, og hører tilbage hvilken mening, den eller de andre parter har opfattet i det sagte. Denne ping-pong medfører en øget gensidig forståelse, som ofte fører til en fornyet tillid mellem parterne. Derfra bliver det lettere at se, hvordan løsninger kan formes, så de involverede parters værdier og behov er taget i betragtning og inkluderet i en løsning af problemet.

Faciliteret Dialog er i udgangspunktet det samme som mægling og mediation, men i Faciliteret Dialog har jeg særligt fokus på at lade så meget af ansvaret for processen som muligt forblive hos parterne selv. Det er min erfaring, at det giver de bedste resultater. Jeg er her særligt inspireret af Restorative Circles.

 1. FORSAMTALER
  Samtaler jeg har med de involverede parter én til én. Det kan være bare 2, men også flere. Samtalerne har til formål, at hver enkelt får mulighed for at fortælle om situationen, blive opmærksom på hvad det er, der er vigtigt i denne sag, hvad der er på spil og hvilke konkrete resultater, der ønskes opnået gennem processen.

 2. FACILITERET DIALOG
  Et møde sættes op når og hvis, parterne ønsker at deltage.
  Faciliteret Dialog er baseret på frivillighed! Samtalen er bygget op over nogle få spørgsmål, som tydeliggør, hvordan hver af parterne har det med det, der foregår, og de konsekvenser det har.

 3. EFTERMØDE
  Noget tid efter en Faciliteret Dialog mødes parterne og jeg igen for at finde ud af om de aftaler, der blev indgået i den Faciliterede Dialog, har virket efter hensigten, - ellers justeres aftalerne.Herunder, kan du se hvad en kunde for nyligt skrev:

"På trods af at mit forløb hos Thomas kun varede få samtaler, ændrede det min hverdag radikalt. Efter bruddet med min kæreste som er på samme uddannelse som jeg, gik jeg i flere måneder rundt og var bange for at møde ham, da det i lang tid påvirkede mig enormt meget følelsesmæssigt at se ham. Vi havde overhoved ingen kontakt til hinanden, hvilket var ubehageligt for os begge, men vi sad fuldstændig fast.
På et tidspunkt fik jeg taget mig sammen til at søge hjælp, da jeg var virkelig træt af at være ked af det og frustreret, og jeg havde hørt om Thomas fra en af mine veninder. Det kunne vel under ingen omstændigheder skade at prøve, og nu hvor jeg ser tilbage, ville jeg ønske jeg havde gjort det noget før.
Thomas foreslog en faciliteret samtale, hvilket jeg syntes var en enormt skræmmende tanke, men en form for forsoning ville selvfølgelig være den bedste løsning, så jeg sagde ja.
Efter et par meget givende individuelle samtaler med Thomas der hjalp mig til at få bedre styr på mig selv og mine følelser, kom den faciliterede samtale, hvor Thomas skulle fungere som en slags mægler mellem mig og min tidligere kæreste. Jeg var så nervøs og bange for at det skulle rode op i det hele igen, og jeg havde ingen idé om hvad der skulle ske.
Til min store overraskelse var jeg enormt glad og lettet da jeg gik derfra. Vi havde lavet nogle aftaler om hvordan vi skulle omgås hinanden, og i løbet af den næste måneds tid (inklusiv en kort faciliteret samtale nr. 2) forsvandt alle de negative følelser jeg havde gået rundt med fuldstændig. Som ved et trylleslag. Det var aldrig gået uden Thomas, at vi er gået fra at have haft noget nær det dårligst mulige forhold til hinanden, idag er venner.
Jeg kan ikke takke Thomas nok, og vil virkelig anbefale ham til alle i konflikt.
Gør det, det kan kun hjælpe."

 

Back to top