Er du I konflikt?
Er du i konflikt, eller mistrives du i en nær relation, så er faciliteret dialog et effektivt redskab til at løse knuderne op! Se mere her!

 

Konflikthåndtering

konflikthandtering

Når man taler om begrebet konflikthåndtering, så er det oftest forbundet med ønsket om at løse konflikter på fredelig vis, og hvor alle kommer styrket ud af konfliktsituationen. Kompromisser er ikke de mest holdbare løsninger, og det er derfor hensigtsmæssigt at tage skridtet videre og finde lige den løsning, som er tilfredsstillende for alle parter.

Konflikthåndtering ind med modermælken.

Optimalt ville konflikthåndtering og evnen til at løse problemer på fredelig vis være noget, alle mennesker fik ind med modermælken og i opvæksten generelt. Hvis vi alle havde trænet evnen til hensigtsmæssig konfliktløsning, ville en lang række erhverv i øvrigt have meget mindre at lave, - jeg kører den lige ud i galaksen her, men for tankeeksperimentets skyld: parterapeuter, terapeuter, advokater, sagfører, jurister, dommere, politi, sociale myndigheder, statsforvaltningen, soldater, våbenfabrikanter, PET, FET, konsulenter, konfliktarbejdere, gadeplansarbejdere, en del politikere osv. Dog har den vision nok ret lange udsigter, så de nævnte, inklusiv mig selv, kommer ikke til at miste indtægtsgrundlaget forløbigt.

Er bevægelsen fra uoverensstemmelse til smertefuld konflikt naturlig?

Nogen vil måske mene, at det er en helt naturlig del af det at være menneske, at vi ender i konflikter. Jeg tror ikke, at det er noget, vi er født med. Jeg tror, at det er noget, vi præges til gennem vores møde med voksne, der ikke har lært det endnu. Vores sind og mentale processer dannes gennem spejling af voksne omkring os i opvæksten, og undersøgelser viser f.eks., at forældres mangel på empati bliver til børns mangel på samme. Ligeledes må jeg gå ud fra at børn, der møder respekt og empati fra start af, naturligt udvikler evnen til at rumme og respektere andre. Det er et godt udgangspunkt for at finde konstruktive løsninger, som er tilfredsstillende for alle parter. Som jeg ser det, er sindets trang til at gå i konflikt altså mere en tillært vane end noget, vi er født med. Vores sind vil så gerne have ret, men det bliver på bekostning af kvaliteten af kontakt.

Hvorfor træne konflikthåndtering?

Mange af os forsøger at løse vores konflikter på måder der ikke er særlig effektive. De fleste af os er ikke trænet til at finde den optimale løsning for alle og slet ikke når bølgerne går højt. Ved at træne og tilegne os redskaber, som bedre sikrer at alle kommer tilfredse ud af en given konflikt, får vi alle mere af det som vi gerne vil have. Det gælder både i forhold til relationer men også i forhold til penge, arv og den slags. Ved at benytte processer hvor alle opnår gensidig autentisk forståelse af hinanden og hinandens ståsteder bliver vi langt mere villige til at dele ressourcer på en fair og fyldestgørende måde.

Færdigheder i konflikthåndtering vil frigive ressourcer og energi! Tænk på hvor mange mentale og følelsesmæssige ressourcer der bruges på at skændes, diskutere, være sure, vrede, depressive, utilfredse, skuffede eller i anden psykisk smerte. Det er ok med et godt skænderi, hvis der kommer nogle gode resultater ud af det, men alt for ofte bliver afstanden mellem parterne bare større og tilliden til relationen mindre. Konsekvensen af manglende redskaber til konflikthåndtering kan være at det bliver endnu mere besværligt, at opnå alt det som vi gerne ville have fra start af, respekt, kontakt, medindflydelse, kærlighed, nærhed, omsorg, fællesskab, lethed m.v

Konflikthåndtering handler bl.a om at opløse tolkninger af andres handlinger. Det er ikke det, at den anden ikke har taget opvasken der er den egentlige smerte. Det er den betydning jeg lægger i det der giver smerten og altså noget der foregår i mig. Dermed ikke sagt at vi så bare skal gøre alle ting selv :-) Men hvis vi ønsker at kommunikere, så andre kan handle på det hvis de har lyst er det en fordel at kunne adskille tingene og forbinde os med det der er vigtigt bag ved handlingerne.

Trangen til at rette kanonen væk fra os selv når bølgerne går højt genkender de fleste af os, og konflikthåndtering handler om, hvordan vi vælger at bruge den impuls. Når vi at fange, hvad det er, som er vigtigt for os, inden vi fyrer kanonen af, og vi på den måde bevæger os op af konflikttrappen, er der god chance for at løse konflikter på en bæredygtig og meningsfuld måde. 

Back to top