KONFLIKT & FACILITERET DIALOG

Konflikter kan og vil opstå i og omkring os og kan f.eks. involvere arbejdsgivere, afdelingsledere, ansatte, kærester, eks. kærester, kolleger, familie, venner, naboer mv.

De fleste oplever, at uløste konflikter forstyrrer og tager fokus, indtil der er gjort noget ved det. Ofte er det samtidig sådan, at når vi er i en mere optrappet konflikt, kan det være svært at få taget hul på det genoprettende arbejde. Der kan være meget på spil, og tanken om at det ikke vil lykkes, eller at initiativet ikke vil blive vel modtaget, kan skabe ængstelighed og sårbarhed.

Uoverensstemmelser, som ikke er blevet til konflikt endnu, er en helt naturlig del af det at være menneske. Vores forskellige ønsker og værdier og forskellige opfattelser af verden vil fra tid til anden komme til udtryk på måder, der kan skabe oplevelse af afstand mellem os – altså gøre noget ved kvaliteten af kontakt, tillid og forbundethed mellem os.

Om uoverensstemmelserne udvikler sig til smertefuld konflikt, afhænger af om vi formår:

  1. at holde sag og person(er) adskilt
  2. sammen at finde løsninger der er tilfredsstillende for alle parter.

Når ord eller handlinger rammer os personligt og får os til at reagere følelsesmæssigt, er der stor sandsynlighed for, at fokus flytter sig fra problemløsning til at bebrejde og dømme andre for deres deres ord eller handlinger og medvirken i problematikken. Det er nu blevet dem, der er problemet og ikke problemet i sig selv. Jo mere konflikten optrappes, jo mere smerte og vrede der er tilstede, desto sværere er det for os hver især at genoprette ægte gensidig kontakt, forståelse og tillid til den anden eller de andre. I denne tilstand er der begrænset evne og villighed til at søge efter de løsninger, som er tilfredsstillende for alle. Vi er så at sige taget af konflikten, i smerte over ikke at blive hørt, forstået, rummet, respekteret, anerkendt m.v. samtidig med, at vi nok stadig ikke har fået det, vi godt kunne tænke os i første omgang.

I fastlåste konflikter kan det være en nødvendig støtte at få én udefra til at facilitere en genoprettende proces på en måde, hvor begge parter mærker sig i gode hænder og åbent og ærligt kan få udtrykt alt det, som er i spil i forhold til relationen og situationen. Faciliterede samtaler er baseret på frivillighed, fordi tvang blokerer for den ønskede virkning og strider mod mine værdier.

Faciliteret Dialog handler om at genoprette relationer og finde løsninger på problemer som gør, at alle parter kommer styrkede ud på den anden side.

 

Back to top