ULVESPROG!

En kilde til konflikt, smerte og transformation.

ulvesprog - thomas lester

De fleste af os lærer gennem vores opvækst flere ord for, hvad der er galt med andre mennesker og deres handlinger, end vi lærer ord der udtrykker, hvad der foregår i os selv. Når vi mærker vrede, psykisk smerte, utilfredshed eller andet ubehageligt, så er første naturlige impuls at lægge ansvaret over på andre. "Det er din skyld..." "Det er dig der får mig til at blive vred..." Jeg føler som jeg gør, fordi der er noget galt med dig. Eller vi vender smerten indad og giver os selv skyld, skam, bebrejdelse og dømmer os selv ude med evt. depression som resultat.

Som del af den kulturelle tillæring og spejling af vores forældre lærer vi således at benytte skam, skyld, trusler, domme, bebrejdelser, diagnoser m.v. i et tragisk og afstandsskabende forsøg på at få vores behov mødt. Men når vi taler og tænker på den måde ødelægges kontakten mellem os og sandsynligheden for at vi får det, vi reelt godt kunne tænke os er tæt på nul. Og hvis den anden part så alligevel gør det vi siger de skal, så er der stor sandsynlighed for at de er motiveret af skam, skyld eller frygt og så taber begge parter på sigt fordi tilliden i relationen ophører. Denne måde at tænke og udtrykke sig på kaldes ulvesprog som modstykke til girafsprog! Vi indeholder alle begge dele.

En gammel indianer fortalte sine børnebørn: "I ethvert menneskes liv er der en frygtelig kamp. En kamp mellem to ulve. Den ene ulv er fyldt op af frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag. Den anden ulv er fyldt op af glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse. Et af børnene spurgte: “Bedstefar, – Hvilken ulv vinder så?” Den gamle indianer så ham i øjnene og svarede:” Den ulv som du fodrer”!…

 

Ulvesprog bruges som modsætning til girafsprog. Se forskelle på de 2 paradigmer her. Begrebet ulvesprog peger på ord, intentioner og handlinger som skaber afstand mellem mennesker i stedet for gensidig kontakt. Når vi taler ulvesprog blokerer vi for modpartens indlevelsesevne og får sjældent det vi gerne vil have.

I ulvesprog forsøger vi at motivere andre til at ændre adfærd ved at benytte skam, skyld og frygt. Vi lægger samtidig ansvaret for vores indre følelsesliv og umødte behov over på den anden.

"hvis ikke du gør som jeg siger, så......." (frygt),
"du gør mig rigtig ked af det, det kan du ikke være bekendt" (skam),
"hvis du virkeligt holdt af mig, så ville du vide....." (skam),
"ja, det er da din skyld at jeg bliver så vred" (skyld),
"det var da ikke mig der........." (skyld)

Når vi benytter ulvesprog, kommer vi til at tilfredsstille vores behov på bekostning af andre menneskers behov. Måske er det ikke det vi ønsker, men i frustration og smerte er det det vi kommer til. Det er ødelæggende for tilliden i alle former for relationer.

Ulvesprog og livskraft!

Når vi træner girafsprog lærer vi at oversætte vores ulvetanker til kommunikation, som bringer klarhed og kontakt. Hver ulvetanke er en vigtig besked fra sindet om hvad der er vigtigt for den pågældende person. De indre ulve skal have empati og ikke piskes.

Hvem taler Ulvesprog?

Det er ikke sådan, at nogen udelukkende taler ulvesprog og andre girafsprog, vi har alle begge kategorier af tanker og energier i os. Oftest kræver det dog noget træning at transformere "det indre ulveshow" til kommunikation der nemmere giver os det som vi gerne vil have. Det er her girafsproget kommer ind som modpol til ulvesproget. Marshall B. Rosenberg som har udviklet girafsprog siger at vi mennesker fødes med lysten til at bidrage ind i fællesskabet. At det er et af de største behov vi har. De fleste mødes dog gennem deres opvækst af krav, tvang, belønning, straf hvorved den naturlige lyst til at bidrage bliver forandret. De fleste vil dog stadig gerne bidrage til fællesskabet og andre, når de ser at deres egne behov er inkluderet i læsningerne.

Ulvesprog og det menneskelige sind!

Det er som udgangspunktet lettere for det menneskelige sind at benytte ulvesprog frem for girafsprog og indlevelse - ellers ville verden se anderledes ud. Psykisk og fysisk vold i alle former, smertefulde konflikter, psykisk smerte som f.eks. depressioner og stress opstår i ulvesprogets domæne.

Kendetegn ved ulvesprog!

Ulvesprog er bl.a kendetegnet ved, at vores ønsker og behov udtrykkes i form af domme, bebrejdelser, etiketter og diagnoser. Læs mere om ulvesprogets kendetegn her.
Når vi er i ulveland, er det svært for os at dele ressourcer på en fair og bæredygtig måde.

Back to top