GIRAFSPROG - PARADIGMESKIFT

- fra afstandsskabende kommunikation til kontaktskabende kommunikation.

Vi mennesker har potentiale og mental kapacitet til at skabe en lys fremtid her på Jorden. Samtidig har vi lige nu svært ved at dele ressourcer på en fair og hensigtsmæssig måde, hvilket skaber konflikt, vold og krige. Der er hårdt brug for processer, som kan øge vores sociale intelligens, empati og evne til at indgå i fællesskaber på fredelig vis.

Processen girafsprog eller ikkevoldelig kommunikation er én proces ud af flere, der via den personlige gevinst har meget at byde på i forhold til, hvordan vi sammen kan skabe samfund og en verden, som er baseret på fair deling af ressourcer og fredelig sameksistens.

 

Ulveprog / afstandsskabende sprog

Girafsprog - Ikkevoldelig/ kontaktskabende kommunikation

Karakteristika:

Voldeligt
Livsfremmedgørende
Skaber afstand
Tale fra hovedet
En vane for nogen
Statisk sprog
Selvisk og selv-løs (uden kontakt til sig selv)

Medfølende
Livs-berigende
Skaber eller genopretter kontakt
Tale fra hjertet
Naturligt for alle
Processprog
Selv-fuld (kontakt indad)

Intention/ Motivation

Magt (Power) OVER andre
At få andre til at gøre det, man vil have
Bevise hvem der har ret og uret
Fokus på ”Hvem har skylden?”
At korrigere andre

Magt (Power) MED andre
Give og modtage med glæde
Fokus på at opfylde alles behov
Fokus på ”Hvordan kan alles behov blive mødt?”
At skabe forståelse og kontakt til andre

Hvordan? (means)

Kritiserer
Påføre skam, dømme andre
Leder efter fejl
Påfører skyld, bebrejder andre, benægter eget ansvar.
Benægter at der findes valg
Påfører angst, stiller krav
Fokus på hvad folk er (Etiketter, diagnoser, tolkninger)
Løser problemet først – og prøver at relatere bagefter.
Laver moralske domme. (samfunds bør og burde)
Konkurrerer
Magt bruges til at straffe

Empatisk tilgang
Respekterer andre og sig selv
Leder efter Skønhed
Tager ansvaret for egne tanker, følelser og handlinger.
Udtrykker valg
Anmoder
Fokus på hvordan mennesker har det og hvad de har brug for
Skaber kontakt først og løser problemet derefter.
Dømmer ud fra egne værdier og behov
Samarbejder
Magt bruges kun til at beskytte liv og værdier

Overbevisninger

F or at kunne sejre, må andre tabe. Vind/Tab eller tab/tab (dig ELLER mig)
Mennesker er voldelige
Der er utilstrækkelige ressourcer
Mennesker må tvinges til at gøre hvad de skal gøre, for ellers bliver ingen ting gjort
Menneskets natur er at gøre andre ondt
Følelser er resultat af hvad der sker med et manneske
Motivation er fra udekommende faktorer: skam, skyld, frygt og belønning. (ydrestyret motivation)

F or at sejre, må alle vinde. Vind/vind (dig og mig)

Mennesker handler for at opfylde behov!
Der er nok til at opfylde alles behov.
Mennesker glædes med at opfylde egne og andres behov, så de behøver ikke at tvinges til noget
Menneskets natur er at hjælpe hinanden
Følelser udspringer af uopfyldte eller opfyldte behov
Motivation kommer indefra, kærlighed og ønsket om at bidrage. (indrestyret motivation)

Typisk respons

Aggression og ligegyldighed

medfølelse

Ærlighed betyder:

At udtrykke domme om andre

At udtrykke egne følelser og behov

 

Mange af de udfordringer vi står overfor i verden nu, har sammenhæng med mangel på empati, mangel på evne til at udvise omsorg for hinanden (globalt og lokalt) og manglende villighed/evne til at dele ressourcer.

Back to top