PARCOACHING

parcoachingLeder du efter noget, som kan skabe en positiv forandring i jeres forhold?
Parcoaching hos mig kan bl.a. hjælpe jer til at:

  • finde fælles fodslag og føre fælles drømme ud i livet
  • kommunikere åbent og ærligt om ting der ofte skaber konflikt (økonomi, praktiske ting, sex, tid, ansvar)
  • opnå gensidig forståelse og omsorg
  • opdage hvordan i gør hinandens liv gensidigt dejligere
  • opnå tættere kontakt og mere nærhed
  • opnå dybere forståelse af hinandens måder at se og forstå verden på
  • møde hinandens behov på en nærende og frivillig måde
  • bruge jeres ressourcer (tid, økonomi, energi) på en for jer hensigtsmæssige måde

Dette er bare nogle eksempler. Hver eneste session er unik og hvert par har forskellige områder de især gerne vil arbejde med. Hvor kan I blive et bedre par?

Parcoaching versus parterapi!

Meget overordnet kan man sige at terapi handler om at hele traumer hvor coaching handler om empowerment (at sætte i stand til). I coaching er hovedfokus på her og nu og fremtid. Hvis der tales om fortid, er det for at finde ressourcefulde oplevelser og tilstande, som kan inspirere til handling i nutid og fremid. I min Parcoaching benytter jeg en lang række redskaber fra de mange forskellige uddannelser jeg har med mig. Se CV. Mit fokus er bl.a. at fremme høj kvalitet i kontakten mellem jer, fordi graden af ægte og oprigtig kontakt er afgørende for tillid, villighed og evne til forandring og følelsen af kærlighed. I den setting er det meget mere sansynligt at I opnår de ting I sætter jer for.

 

Arbejde med uløste konflikter i Parcoaching!

Som konfliktmægler og parcoach har jeg ydermere erfaret at hvis der ligger gamle ufærdige "sager" mellem jer, så er det en god ide at få sat ord på dem i trygge rammer, fordi den slags blokkerer for tillid, indlevelse og dermed kærlighedsflow.

Hvor langt er et parcoaching forløb?

Jeg vil som udgangspunkt sige 3 sessioner. Det kan være svært at forudsige længden på en forandringsproces og det handler bl.a om hvad det er for områder I gerne vil arbejde med. Nogle par kan nøjes med én session og nogle skal have flere for at komme i mål med deres mål og ønsker. Parcoaching er en investering i jeres fælles fremtid og I vil få værktøjer der kontinuerligt vil gavne jeres relation.

Parcoaching kan have terapeutisk effekt hvilket betyder at følelsesmæssige sår kan heles når I opnår en særlig kvalitet i kontakten melem jer. Parcoaching kombineret med konfliktmægling er en optimal kombination hvis I oplever konflikter der påvirker jeres nærhed og følelse af kærlighed.

 

Back to top