EMPATI - hvad er det?

empati 240Empati kaldes også indlevelse eller indføling. Når vi mennesker, store som små, oplever følelsesmæssig smerte, er ude af os selv, vrede, angste, bekymrede eller f.eks. deprimerede, kan empati være noget af det, vi har allermest brug for. 

Bliver vi mødt med empati, når vi har brug for det, oplever vi i mange tilfælde, at den følelsesmæssige reaktion stilner af på en helende og forløsende måde. Det er som at blive hjulpet tilbage til sig selv.

At tilbyde empati er at stille sit nærvær til rådighed på en måde, hvor der opstår kontakt på et dybere plan. Det forudsætter, at vi er villige til at følge med den anden ind i den andens univers og følelsesliv. Empatisk kontakt kan opnås i fysisk samvær men også på telefon eller f.eks. skype.

 

Herunder er en kort film med ord af Brené Brown,  der meget præcist fortæller noget om empati og forskellen mellem empati og én af de andre kommunikationsformer - sympati.

 
 


 
 

EMPATI ... er det noget vi har brug for?

Ja, når vi mennesker, store som små, oplever følelsesmæssig smerte, er ude af os selv, angste, bekymrede, deprimerede eller noget andet, kan empati være noget af det, vi har allermest brug for.

Hvis vi gennem livet hovedsaligt blev mødt på en empatisk måde, ville vi i langt højere grad opleve os som hele mennesker. Vores selvopfattelse er defineret gennem spejling i andre, og hvis det spejl gennem empati viser mig, at jeg er 100% ok, lige præcis sådan som jeg er eller har det, så er der gode betingelser for dannelse af stort selvværd og selvaccept. At have kontakt ind til sig selv er en forudsætning for at kunne være i empatisk kontakt med andre.

Hvis vi alle gennem vores opvækst og skolegang blev trænet i at mærke os selv og selv opleve empatiens helende og forbindende kraft, er jeg helt overbevist om, at der ville være langt mindre psykisk sygdom og mindre vold i vores samfund. Vores eksistens er defineret gennem spejling i andre, og hvis det spejl viser mig, at jeg er 100% ok med hele mit indre følelsesliv, så er betingelserne for et solidt personligt ståsted i livet meget stort = selvværd og selvaccept. Empati er det, der binder mennesker og fællesskaber sammen, og det er det, der skaber social forståelse.

Hvordan opstår evnen til empati?

Vores grundlæggende evne til empati og evnen til at leve os ind i andres liv og følelsesliv er en evne, vi først og fremmest tilegner os gennem den tidlige kontakt med vores primære voksne. Hvis vores primære voksne især i den tidlige barndom ikke formår den empatiske kontakt, er der risiko for at vores empatiske evne udvikles i mindre grad eller måske slet ikke. Manglende evne til empati kan også opstå pga. neurologiske og genetiske forhold, der kan forstyrret den normale udvikling af empati.

FRA GYLDENDALS STORE:
empati, indføling i en person eller andet levende væsen, ofte i følelsesbetonede situationer; evne til at indleve sig i og sætte sig i en andens sted. I den empatiske proces bliver vi enten ført med i den andens sindstilstande eller deltager selv aktivt i forsøget på at identificere os med dem og derigennem forstå vedkommende. Den empatiske indlevelse er således en del af grundlaget for social forståelse, ikke mindst hvad angår nonverbal kommunikation mellem fx forældre og børn.

 

Back to top