BLIV BEDRE TIL EMPATI!

Her har jeg udvalgt nogle områder, som jeg har erfaring med, og som kan øge vores evne til empati. Rækkefølgen er tilfældig!

  • At blive mødt med empati, når vi selv har brug for det!
  • Processen Ikkevoldelig Kommunikation / Girafsprog (hvis undervisningen er givet af nogen, der har forstået dybden)
  • Meditation, Mindfulness
  • Mental træning / empati-coaching
  • Personligt udviklingsarbejde (f.eks. terapi, kropsterapi)
  • Kropsligt arbejde (f.eks. Yoga og motion)
  • Alle processer, som tydeliggør at ansvaret for vores reaktioner ligger hos os selv (NLP, Systemisk tilgang, m.v)
  • Arbejde med The Work.

Om empatisk kapacitet

Forestil dig at din krop er en beholder. Når beholderen er fyldt op med psykisk smerte, fysisk smerte, vrede, fortvivlelse, sorg, stress eller andre ubehagelige følelser, svækkes evnen til empati. I pressede situationer bliver vores beholder fyldt så meget op, at vi mister kontakten til os selv - vi er så at sige ude af os selv og fanget af sindets stormvejr. Når vi er i følelsernes vold, lukkes der på samme tid af for empatisk kontakt til os selv og til andre. Så alt der kan hjælpe os tilbage til os selv, eller hjælpe os til at forblive i os selv, vil øge evnen til empatisk kontakt.

Jo mere vi er overtaget af følelser, reaktioner og tanker, desto mindre evne til empati.

Variabel evne til empati

Generelt varierer vores evnen til empatisk kontakt fra situation til situation. Når vi ikke selv er indblandet i det, der får den anden til at reagere, er det en del nemmere at være empatisk nærværende, end hvis vi selv er indblandet i noget, der gensidigt forvolder frustration, smerte, vrede m.v.

Hvis vi gerne vil øge vores evne til empatisk kontakt generelt og i pressede situationer f.eks. konflikter, handler det bl.a. om om at skabe plads i vores "beholder", skabe "luft" (træk vejret og tæl til 10) mellem trigger og reaktion og hjælpe vores mentale system til ro og genfinde kontakten til os selv.

Min erfaring er at det hurtigst opnås ved selv at modtage empati - at blive lyttet til i empatisk nærvær. Man kan også godt give sig selv empati ved bl.a. at forbinde sig med egne følelser og behov, men det forudsætter for de fleste noget træning med f.eks. Girafsprog.

 

 

 

Back to top