OM THOMAS LESTER

Jeg arbejder med mennesker udfra antagelsen om, at alt hvad vi mennesker gør, giver mening i vores menneskelige system, - ellers ville vi ikke gøre det. Vi forsøger hvert øjeblik med vores handlinger at opfylde universelle menneskelige behov, værdier, ønsker og drømme og nogle gange virker vores handlinger efter hensigten og andre gange ikke. Når det ikke virker, er der potentiale for udvikling og forandring. Det er ikke problmet, der er problemet, det er den løsning, vi har forsøgt indtil videre, der er problemet. Jeg respekterer og er nysgerrig i forhold til andres måde at opleve og forstå verden på, vel vidende at vi alle har vores egen version af virkeligheden skabt gennem vores unike filtre i hjernen.

Jeg er særlig optaget af, hvordan min rolle som facilitator påvirker den genoprettende proces, og hvor "less is more" er i overensstemmelse med det,  jeg ser omkring mig. 

Jeg har erfaring fra forskellige områder f.eks mægling, coaching og "restorative circles", og det er tydeligt for mig, at jo mere mægleren, mediatoren, facilitatoren for en given proces har trang til at fikse - bringe orden i - skabe harmoni eller har tanker om rigtigt og forkert, desto mindre får parterne ud af det. Bare det at facilitatoren har et succeskriterie, der hedder at konflikten skal løses, kan forplumre helingen for dem, der indgår i processen.

Jeg er således særlig inspireret af at facilitere fra en tilstand af ikke at skulle noget opnå noget på nogens vegne, og hvor jeg er empatisk tilstede uden at udtrykke det med ord. Empatisk tilstede betyder for mig, at jeg forbinder mig med det, der er levende i parterne, altså de følelser, behov, drømme og ønsker der er i live her og nu.

At være facilitator for en genoprettende proces er for mig at skabe et "rum", hvor de, der er tilstede,  kan være der på en ærlig og autentisk måde, så oprigtig kontakt og tillid kan opstå mellem parterne. Det opleves lidt lige som at være katalysator for en kemisk proces. Når først den er sat i gang, er det som om, noget i parterne fører processen videre.

Jeg respekterer hvert menneskes suverenitet og oplever stolthed og ærbødighed i forhold til at støtte mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv, mål og måske genoprette deres relationer efter mistrivsel i nære relationer, konflikt eller krænkelser.

Feedback fra kunder peger på at nogle af mine væsentligste styrker er:

  • Høj kvalitet af ikke-dømmende og empatisk nærvær
  • veludviklet intuition
  • mental skarphed

 

Jeg tror på, at det vi fokuserer på er selvforstærkende, både når det gælder det positive og det negative. Derfor er det vigtigt bevidst at forestille sig og definere mål og ønsker i positive og konstruktive definitioner.

  • BIO

Oprindeligt er jeg uddannet som komponist, filmkomponist og music editor og ernærede mig som sådan i årene 1998 - 2004. Jeg arbejdede på omkring 40 større og mindre projekter bl.a på "Jeg er Dina", "Strings", "Den eneste ene", "Olsenbanden Junior" og flere udenlandske projekter.

I 2000 udviklede jeg et apparat, som nu bruges af de største filmkomponister/ filmmusik-dirigenter i verden. Apparatet bruges af dirigenten under indspilning af musik til film og er bl.a. brugt på "Star Wars", "The Matrix" trilogien, de sidste 6 James Bond film, Ringenes Herre, Harry Potter og hundredevis af andre film.

ProCue 1m1 401

Jeg har i de sidste 25 år arbejdet med min egen personlige udvikling på mange forskellige måder. NLP coaching, Timeline terapi, Bodynamic terapi (krops-terapi), meditation, mindfulness og yoga.

I 2004-5 begyndte jeg at beskæftige mig med processen Compassionate Communication og fandt konflithåndtering rigtig spændende og besluttede at stoppe mit virke i filmbranchen og folde mit liv ud i en anden retning, - nemlig der hvor jeg er nu, - arbejdet med mennesker på forskellige måder.

Back to top