UDDANNELSE - KURSER


Ungemægler (Center for konfliktløsning)

NLP Master Coach (2014)

Basis uddannelse i Narrativ Samtaleteknik (18 dage) (2013)


NLP Practitioner (2013)


Instruktør i gademægling (Frivillig i Ungdommens Røde Kors) (2013)

Indgår i et team, som tilbyder voldsforebyggende forløb til unge i alderen 13-25 år.

Læs mere...


Instruktøruddannelse i Empati og Mindfulness (2012)

Et ét-årigt uddannelsesforløb med underviserne Hannah Jakobsen og Bjørn Winther. Læs om dem her. 


Coaching i Organisationer (2011)

En intensiv og grundig uddannelse i hvordan coaching benyttes i organisationer ud fra systemisk og narrativ tilgang. 6 ugers fuldtidsstudie på Niels Brock med afsluttende synopsis og mundtlig eksamen.


ID LifeCoach (alle aspekter af livet - også karriere) (2007-2009)

Nogle coach-uddannelser varer et par weekender og en enkelt flere år. Da jeg ønskede at blive en rigtig dygtig og kompetent coach med masser af grundviden og masser af erfaring, valgte jeg den længste. En 2-årig ID Life Coach-uddannelse som indeholder 400 lærerstyrede lektioner samt 140 timers selvorganiseret træning.

Uddannelsen er en vekselvirkning mellem teori (psykologisk værktøjskasse), færdighedstræning/øvegrupper, supervision i mindre grupper og individuelle coachingtimer med eksterne klienter. Der kræves endvidere, at den studerende deltager i egencoaching/ egenterapi.

Uddannelsen opfylder ICF´s kriterier.


StressCoach (2009)

Uddannelse i forebyggelse og egentlig behandling af stress.

Stress kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser og for at kunne gøre en afgørende forskel for mennesker som er kommet ud i stress, valgte jeg i foråret 2009 at uddanne mig som stresscoach i tilbygning til min LifeCoach uddannelse.

Jeg tog en grundig uddannelsen hos Bjarne Toftegård.


Compassionate Communication (2004-2012)

70 kursusdage med forskellige certificerede trænere fra Danmark, Sverige, Finland, Serbien, Holland, England og USA. En process der øger forståelse, empati, og antallet af win-win situationer mellem mennesker. Denne proces bidrager til at skabe kontakt indad til og mellem mennesker. IVK har fokus på at finde løsninger, der møder alle parters værdier og behov på en respektfuld og ligeværdig måde. Jeg underviser i IVK, holder foredrag om IVK og facilitere øvegrupper bl.a. for par.


Konfliktløsning (2005)

I 2005-2006 tog jeg en uddannelse som konfliktløser på Center for konfliktløsning i København, hvor jeg under kyndig undervisning af Lotte Christy og Else Hammerik. Arbejder med mediation i familier og hos par.


Komponist (1993-1997)

Berklee College Of Music (Uddannelse både som komponist og Music Editor) 1995-1997

Det kongelige danske musikkonservatorium 1993-1995
(Der kommer 1-2 komponister ind om året)

Musikalsk Grundkursus (MGK) (konservatorie forberedende undervisning) 1991-1993


Back to top