KRISE I PARFORHOLDET

VED KRISE I PARFORHOLDET

krise i parforholdet

De sessioner jeg tilbyder giver mulighed for at genetablere en ægte og gensidig kontakt. Via gensidig (semistyret) dialog om hvordan hver af jer oplever det der foregår lige nu opnås en dybere gensidig forståelse som samtidig åbner op for indlevelse. Når der så er opnået en gensidig dybere forståelse af hvordan hinandens verdener ser ud bliver det meget nemmere at finde nye veje der tilgodeser begge parter.

Den vigtigste del af processen er at I begge får mulighed for at få sagt de ting der ligger på hjerte og at den anden lytter og opsummerer hovedtrækkende af det den anden siger. På den måde sikrer I at der er overensstemmelse mellem det der ønskes udtrykt og det der modtages. Det skaber stor klarhed og øger kvaliteten af kontakt og tillid mellem parterne væsentligt.

Min rolle som facilitator er kendetegnet ved, at jeg ikke kommer med gode råd og løsningsforslag eller fortæller, hvem der har ret eller ikke ret. Det er jeres proces, jeg er blot tilstede som katalysator og har mit fokus på, at der er overensstemmelse mellem besked sendt og besked modtaget.

Om kriser i parforholdet

Uløste konflikter og betydningsfulde ting der forbliver usagte i parforhold svækker kvaliteten af kontakt, nærhed, tillid og intimitet og hvis I oplever en mere permanent krise i parforholdet vil der med stor sandsynlighed være en god idé med støtte udefra. Hvis I altså gerne vil hinanden fortsat!

I udgangspunktet bliver rigtigt mange af vores behov mødt i den nære relation og derfor oplever de fleste, at kriser her i høj grad påvirker os. Både i relationen, men også i andre dele af vores liv f.eks. evnen til koncentration på arbejdet.

Det er nok ikke nogen, der synes, det er sjovt at være i konflikt eller krise og ofte prøver vi at få snakket om tingene, men oplever måske samtidig at måden vi taler sammen på alligevel ikke bidrager til oprigtig gensidig forståelse og den hjertekontakt som gerne skulle bære de nære relationer.

Når det efter flere forsøg stadig ikke lykkes at blive gensidigt hørt, mindskes håb og tillid til relationen og det synes, som om krisen i parforholdet og afstanden mellem parterne vokser.

Når samtalerne ikke synes at have den ønskede virkning i retning af forsoning og genetableringen af kontakt, så er det oftest fordi begge parter er i underskud af "at blive hørt" tilstrækkeligt. Det er som at prøve genoplade et tomt batteri med et tomt batteri - det fungerer ikke så godt. Når vi ikke selv er hørt og forstået, er det meget vanskeligt at lytte fra en position hvor der er plads til den andens univers, tanker, følelser og lytteren bliver mere optaget af hvad der skal siges til forsvar mv. end at lytte.

Uanset om der er tale om mere permanent krise i parforholdet eller bare tilbagevendende konflikter, så kan én udefra, som har erfaring med facilitering af den slags samtaler, være en god investering og nogle gange nødvendig for at få genoprettet relationen i dybden og få startet på en frisk.

Hvordan opleves Krise i parforholdet?

De fleste oplever krise i parforholdet som en afstand, kulde eller manglende kontakt. Ofte forsvinder glæden ved samværet og dagligdagen bliver til et samarbejdet om praktiske ting, men uden gnist og varme.

Når vi oplever en sådan krise i parforholdet og ikke længere har kontakt til de varme oprindelige følelser, så er det nærliggende at tro at denne nye tilstand er permanent og at der ikke er nogen vej tilbage. Jeg har set folk komme tilbage til en varm relation og hjertekontakt efter f.eks. længere tids utroskab af den ene part. Mit udgangspunkt er at hvis parterne faktisk gerne vil hinanden, så er der gode muligheder for at få bearbejdet den smerte / vrede der evt. er. Ved og få udtrykt de usagte ting der ligger på hjerte, genåbnes det.

Hvad skyldes krise i parforholdet?

Som jeg ser det er kriser i parforholdet altid forbundet med måden vi opfatter ting på, altså vores egen fortolkning af hvad der foregår omkring os og den værdi vi tillægger den andens handlinger. Med udgangspunkt i at bag enhver adfærd ligger der en positiv intention, så synes det at konflikt og kriser ofte opstår når vi ikke har tilstrækkelig information til at kunne sætte os i den andens sted og se hvad det er den anden prøver at tage vare på. En faciliteret dialog hos mig giver mulighed for at I gensidigt kan se hinandens version af verdenen. I forskellige relations genoprettende praksisser rundt omkring i verden kaldes det rehumanizing - altså at genhumanisere - at kunne genkende det menneskelige hos den anden fra et dybere sted.

Krise i parforholdet opstår selvfølgeligt også pga. længsel efter f.eks. nærhed, fysisk kontakt, at blive hørt, respekt, omtanke, fællesskab, intimitet, alene-tid mv. Når vi formår at udtrykke ønsker om at få vores behov mødt på en hensigtsmæssig måde uden f.eks. bebrejdelser og dommer  (motivation med skam, skyld og frygt) er der større sandsynlighed for at det sker. Og hvis vi oven i købet kan få den andens behov inkluderet i de fælles løsninger, er der hos de fleste stor villighed til at gøre livet dejligt for hinanden.

Krise i parforholdet opstår som tidligere beskrevet også når begge parter er i smerte og ingen af dem kan lytte med indlevelse til den anden. Det her med at lytte med indlevelse er kun noget vi skal gøre når der faktisk er plads i vores "rumme-beholder" eller når empatibatterierne er ladet op via andre eller en selv. Når ingen af parterne kan lytte er det mere hensigtsmæssigt at få én med i dialogen, som har sin empatiske kapacitet intakt. Denne ekstra empatiske rumme-kapacitet er dét, der i min forståelse bringer parterne tilbage til kontakt med sig selv (følelser, reaktioner, ønsker, behov, værdier) og derefter i kontakt med den anden.

Krise i parforholdet er en besked om at noget er forandret!

Ring og hør mere på 26207581 eller skriv på

Back to top