KONFLIKT I FAMILIEN

Konflikt i familien kan være ret besværligt, fordi vi løbende vil bliver konfronteret med den i forbindelse med traditioner og forventninger om hvad en familie optimalt skal kunne byde på.

Når familien fungerer godt, tænker vi måske ikke så meget over det, men når der opstår konflikt i familien bliver det ofte tydeligt hvor meget vi har på spil.

Konflikt i familien findes i forskellige variationer og involverer gerne flere end de der er i direkte konflikt. Fordi flere er involveret bliver disse konflikter mere udfordrende at løse. Vi kommer let til at sympatisere med dem vi er enige med og vi kan hurtigt få skabt et "dem og os". Familiens videre trivsel og sammenhold afhænger af hvordan konflikten håndteres herfra.

Min erfaring er at alle gerne vil ud af konflikter, men når følelserne går højt og energien bliver brugt på angreb og forsvar, så forsvinder tillid og samtidig villigheden til at samarbejde om at finde de bedste løsning for alle parter.

I fastlåste eller længerevarende konflikt i familien er der brug for nye måder at gå til konflikten på og en relations-genoprettende proces kan have afgørende  betydning for familiens fremtidige trivsel. Faciliteret Dialog løser knuderne op og genopretter relationer og tillid.

 

Back to top