COACHING

Coaching er en professionel samtale mellem 2 ligeværdige parter. Gennem coachens kvalificerede spørgsmål opnår du nye indsigter i forhold til ønsket forandring og de udfordringer der måtte være i forhold til at nå ønskede mål. Coaching og mentaltræning bringer dig i kontakt med dig selv, dine ressourcer, dine værdier, dine ønsker, dine drømme og støtter dig i at finde løsninger, der  fungerer for både dig og dine omgivelser. Coaching er med til at afdække de tankemønstre og begrænsende tankemønstre, der på et dybere plan bremser dig i det du gerne vil opnå.

Dele af det menneskelige sind eller bestemte strukturer i hjernen er generelt ikke begejstret for forandring og ofte opdager vi ikke selv hvordan bestemte tænkemåder begrænser os i vores liv og i at gøre det vi vi gerne vil. For at få øje på den adfærd eller de bagvedliggende tankemønstre der begrænser os. er der brug for sparring, spejling og coaching udefra.

Der findes flere former for coaching, men ens for dem alle er at kvaliteten af kontakt mellem coach og coachee er afgørende for resultatet. Det gælder i øvrigt for alle områder af arbejde med mennesker. Når der er tale om psykologer, terapeuter, coaches eller andre "behandlere", så er den største faktor for resultaterne kvaliteten af tillid og kontakt og ikke hvilke teknikker der benyttes.

Det er ikke selve problemet der er problemet - det er den løsning/adfærd/tankeproces der hidtil er benyttet i forsøget på at løse problemet.

ØGET BEVIDSTHED MED COACHING

Dit niveau af bevidsthed om dit eget liv, bliver øget i mødet med en kvalificeret coach. Du får mulighed for at se dit liv fra nye vinkler og nye lag af bevidstheden. Derved bliver forandring mulig. Samtidig er det min erfaring, at kundens dybere kontakt til sig selv, skaber naturlig grobund for motivation, mod og handling.

ER COACHING FOR DIG?

Coaching er for mennesker der gerne vil have mere ud af ud af sig selv eller livet, ønsker at udvikle sig personligt og øge livskvaliteten på et eller flere områder. Grundet sindets mekanismer, hvor bl.a. 95% af tankerne er repeterende, skal der ofte kompetent sparring til for at bryde mønstre og opnå tilstrækkelig bevidsthed om begrænsende tankesæt, før forandring kan indtræffe.

COACHING VERSUS TERAPI!

Meget kort kan man sige, at de mest almindelige former for terapi arbejder med at forløse traumer og chok, der er opstået på et tidligere tidspunkt i livet. I coaching arbejdes der med at skabe bevidsthed om dine ressourcer og din situation her og nu. Hvor vil du gerne hen og hvad skal der helt præcist til for at du kommer dertil. Det arbejde jeg udfører, kan have terapeutisk effekt, men er ikke terapi.

Back to top