MENTAL COACHING - KONFLIKTLØSNING  - STRESS COACHING

 Jeg er pt. fuldtidsansat i anden stilling og tager ikke kunder. 
v/ Thomas Lester

thomas lesterSom mental coach og konfliktmægler hjælper jeg mennesker ud af konflikter og spændingsfyldte situationer. F.eks. kærester, eks-kærester, venner, kolleger, arbejdsgivere - ansatte, forældre - teenagebørn og naboer. Jeg har arbejdet med konfliktløsning og relations-genoprettende processer siden 2005 og har en særlig evne for at skabe et "rum", hvor parter i konflikt opnår et dybere niveau af gensidig forståelse. Gensidig forståelse og oprigtig kontakt mellem parterne genopretter relationer så konstruktive, ligeværdige og respektfulde løsninger kan findes af parterne selv.

Min erfaring er, at der er stor sammenhæng mellem kriser, mistrivsel, stress, konflikter, underskud af empati og vores mentale indstilling til os selv og omverdenen. Derfor arbejder jeg med alle disse områder, når jeg arbejder med mennesker, der gerne vil skabe et mere tilfredsstillende liv.


RELATIONER

Vores liv er baseret på relationer og skabes ud fra relationer. Kvaliteten af relationerne har betydning for vores oplevelse af glæde, fællesskab, samhørighed, lykke, varme, kærlighed osv.

Jeg hjælper mennesker til bl.a. at genopbygge relationer til andre. Den nære relation, familier, venner og kolleger. Relationen til os selv er måske endnu vigtigere, fordi det er gennem den relation, at vi fortolker og ser verden. Vi kan også sagtens have konflikter med os selv, når vi f.eks. ikke præsterer det, vi forventer eller ønsker af os selv.

MIN ROLLE SOM DIALOG-FACILITATOR


Thomas Lester  / krise i parforholdetI min rolle som facilitator / mediator er det i min forståelse det udefra kommende empatiske tilskud, der gør det muligt for parterne at få taget hul på at løse knuderne op og efterhånden genvinde muligheden for at lytte med empati til hinanden.

I konflikter kan man betragte empati som værende i restordre. I de fleste konflikter er der stort behov for empati hos begge parter. Behovet for at blive mødt og hørt er så stort, at man ikke kan lytte i dybden til den anden, hvorfor ingen bliver hørt.

Jeg er der blot som katalysator, for at parterne kan påbegynde deres egen rejse mod en empatisk kontakt og gensidig forståelse.

 

 

 

 

 

Back to top